CSR- Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna jest jednym z filarów naszej działalności. Podejmujemy wiele przedsięwzięć, mających na celu utrzymanie wzorowych relacji nie tylko wewnątrz firmy, ale także w otaczającym nas środowisku społecznym i biznesowym. Chcąc umocnić wizerunek podmiotu prowadzącego firmę odpowiedzialną społecznie wdrożyliśmy do naszej działalności starannie opracowaną Strategię CSR, która zakłada realizację następujących założeń.

 

Zielone Inwestycje

Poniesione w tym obszarze nakłady przyczyniają się nie tylko do generowania oszczędności, wpływają pozytywnie na środowisko w którym żyjemy. Kompleksowa wymiana źródeł oświetlenia w naszej firmie pozwoliła na redukcję poboru mocy o 30%. Wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów znacznie zminimalizowało zużycie papieru, a w dłuższej perspektywie doprowadzi do mniejszej wycinki drzew. Kładziemy nacisk na realizację założeń pro-ekologicznych również w naszej codziennej pracy. Doskonałym przykładem jest wprowadzone przez dział Logistyki inteligentnego zarządzanie transportem,  które pozwala na optymalizację zużycia paliw i mniejszą emisję CO2.


Rozszerzenie oferty świadczonych usług

Jest to najistotniejszy punkt z perspektywy konsumentów. Poniesione na ten cel nakłady pozwoliły nie tylko wzbogacić naszą ofertę o nowe produkty, ale także poznać opinie klientów, ich potrzeby oraz wdrożyć program naprawczy na podstawie wypracowanych wniosków. Owocem wielomiesięcznych prac było wprowadzenie w kwietniu 2014r. podczas Targów „Dom i Ogród” w Lesznie ogrzewania infraredowego. Dodatkowo na podstawie ankiet zadowolenia klienta udało nam się pozyskać opinie na temat naszych punktów sprzedaży. Wypracowane w procesie pozyskiwania danych wnioski pozwoliły na organizację serii szkoleń przyczyniających się do poprawy standardu obsługi klienta.


Działania społeczne

Nasza firma angażuje się we wsparcie różnych obszarów życia społecznego. Realizujemy działania mające na celu pomoc na płaszczyznach naukowej, sportowej, kulturalnej oraz charytatywnej. Oprócz wsparcia finansowego dla najbardziej potrzebujących udzielaliśmy się także przy remontach sal dziecięcych w leszczyńskim szpitalu oraz szkół. Sponsorujemy wiele lokalnych imprez oraz wydarzeń kulturalnych takich jak np. pierwszy koncert w Lesznie Doroty Miśkiewicz. Uruchomiliśmy program „Dobry Start z Doradcą Budowlanym”, który oferuje płatny staż dla studentów z partnerskich uczelni. Prowadzimy szeroką działalność wspierającą sportowców o różnym stopniu zaawansowania. Począwszy od wsparcia wydarzeń, w których biorą udział nasi pracownicy po sponsoring profesjonalnych sportowców. Zarząd firmy angażuje się także w inicjatywy społeczne takie jak Instytut Leszczyński będący platformą wymiany wiedzy i doświadczeń mieszkańców regionu leszczyńskiego.


Sprawna Komunikacja

Efektywne zarządzanie organizacją pozwala nam na osiąganie wielu sukcesów. Doskonała współpraca pomiędzy Zarządem, a każdym z działów doprowadziła nas do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. Kluczowa analiza najważniejszych obszarów działania oraz rozmowy z pracownikami są podstawą do ustalenia silnych i słabych stron systemu zarządzania Firmą oraz przepływu informacji. Świadomość ciągłych zmian na rynku materiałów budowlanych, sprawiła że wprowadziliśmy proces ciągłego ulepszania pracy, który pozwala nam na zwiększanie przewagi konkurencyjnej.