Kapitał obrotowy

Nazwa Beneficjenta:

Polska Dystrybucja Budowlana sp. z o.o.

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla  Polskiej Dystrybucji Budowlanej sp. z o.o.

Cel projektu:

Wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zapewnienie płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19.

Planowane efekty:

Zachowanie płynności finansowej oraz ciągłości zatrudnienia i działalności gospodarczej w okresie epidemii COVID-19.

Wartość projektu (całkowita):

110 891,01 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:

110 891,01 PLN