Optymalizacja procesów

Image

POLSKA DYSTRYBUCJA BUDOWLANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
informuje o realizacji projektu

„Optymalizacja procesów biznesowych w zakresie sprzedaży, rozliczeń i planowania współpracy z Partnerami poprzez wdrożenie systemu B2B”

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Działanie 8.2

Termin realizacji projektu: 01.01.2013 – 30.06.2014

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe projekt funkcjonalny i techniczny [PDF]
Odpowiedź ofertowa projekt-funkcjonalny i techniczny [PDF]
Odpowiedź ofertowa projekt funkcjonalny i techniczny [DOC]
Protokół z wyboru oferty projekt funkcjonalny i techniczny [PDF]
Zapytanie ofertowe B2B sprzęt oraz usługi [PDF]