Protokół z wyboru oferty projekt funkcjonalny i techniczny [PDF]