Strategia CSR

Image
Image

Strategia CSR w firmie Polska Dystrybucja Budowlana sp. z o.o.

Polska Dystrybucja Budowlana sp. z o.o. w dniu 17 czerwca 2014 r. podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącą udzielenia wsparcia finansowego na wdrożenie strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło dnia 31.12.2014 r.

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązania społecznej odpowiedzialności biznesu z 3 obszarów:

• środowisko naturalne
• zaangażowanie społeczne
• relacje z personelem przedsiębiorstwa

Zakres projektu obejmuje:

  1. Zielone inwestycje
  2. Rozszerzenie oferty świadczonych usług
  3. Działania społeczne
  4. Sprawna komunikacja

Harmonogram realizacji projektu:

• modernizacja oświetlenia – lipiec-grudzień 2014 r.
• tworzenie standardów – styczeń-grudzień 2014 r.

Wartość współfinansowania szwajcarskiego wynosi: 29 420,77 CHF

Korzyści z realizacji projektu w ramach strategii CSR:

• oszczędność energii elektrycznej i ochrona środowiska naturalnego
• zaspokojenie potrzeb Klientów, między innymi poprzez: dostęp do innowacyjnego • produktu oraz nowych standardów obsługi
• poprawa wewnętrznej komunikacji w firmie
• poprawa warunków bezpieczeństwa pracy
• zaangażowanie i uczestnictwo w życiu społecznym
• poprawa wizerunku firmy

Linki do głównych witryn internetowych SPPW:

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swisscontribution.admin.ch/poland

Lokalizacja projektu:

Image
Polska Dystrybucja Budowlana sp. z o.o.
ul. Dworcowa 152, 64-120 Krzemieniewo
Tel/Fax: 65 536 10 00/65 536 10 45
www.grupapdb.pl
e-mail: biuro@polskadystrybucjabudowlana.pl

Obszar 1: Środowisko naturalne

• świadomie oddziaływanie na środowisko naturalne
• elektroniczna wymiana danych
• modernizacja oświetlenia
• redukcja i uzyskanie oszczędności na zużyciu energii
• zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery

Obszar 2: Relacje z personelem przedsiębiorstwa

• sprawna komunikacja wewnętrzna w firmie
• bardzo dobre warunki bezpieczeństwa pracy
• dobre relacje z personelem
• zaangażowanie personelu w działania firmy – dotyczące wykonywanej pracy, jak i udziału w akcjach społecznych
• efektywny dialog z klientem indywidualnym i wykonawcą
• wyższa jakości obsługi klienta
• wprowadzenie jednolitych standardów procesów sprzedażowych

Obszar 3: Zaangażowanie społeczne

• udział firmy w życiu obywatelskim poprzez finansowanie i współorganizowanie imprez regionalnych i kulturalnych
• pomoc finansową dla szkół i przedszkoli
• sponsoring ośrodków sportowych i sportowców
• współudział w akcjach charytatywnych
• program „Dobry start” – udzielanie staży i praktyk, aby zapewnić młodym ludziom wczesne doświadczenie, wzmacniające ich pozycję na rynku pracy
• wizerunek firmy solidnej i wiarygodnej

Raport CSR za 2014 rok

Raport CSR za 2015 rok