Wzrost potencjału

Image

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Polska Dystrybucja Budowlana sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r. realizuje projekt:

Wzrost potencjału i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PDB sp z o.o.
nr POKL.08.01.01-30-199/12

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Zarządzania  i Rozwoju Kadr z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa.


Cel projektu

Wzrost  potencjału i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Polska Dystrybucja Budowlana sp z o.o. poprzez rozwój kompetencji kluczowych do realizacji strategii rozwoju firmy.

Grupa docelowa

Pracownicy działów strategicznych


W ramach projektu zostanie zrealizowanych 5 zadań merytorycznych

Zadanie 1: Zarządzanie strategiczne – szkolenia i doradztwo

1. Zarządzanie strategiczne, szkolenie
2. Weryfikacja i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, doradztwo
3. Opracowanie i wdrażanie nowej struktury organizacyjnej sieci dystrybucji, doradztwo.

Zadanie 2: Zarządzanie marketingowe – szkolenia

1. E-marketing.
2. Strategie marketingowe.

Zadanie 3: Zarządzanie sprzedażą – szkolenia, doradztwo

1. Komunikacja w kontakcie z Klientem, szkolenie
2. Handel sieciowy i innowacyjne metody sprzedaży, szkolenie
3. Szkolenia produktowe
4. Opracowanie i wdrażanie standardu szkolenia DK, doradztwo

Zadanie 4: Sprawna organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie – szkolenia

1. Doskonalenie wewnętrznej komunikacji i współpracy.
2. Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej.
3. Zarządzanie informacją; logistyka i magazynowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Zadanie 5: Zarządzanie zasobami ludzkimi – szkolenia, coaching, doradztwo

1. Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem, szkolenie.
2. Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
3. Warsztat dla trenerów wewnętrznych, szkolenie
4. Doskonalenie kompetencji w zakresie uczenia i prowadzenia szkoleń, coaching indywidualny
5. Opracowanie i wdrażanie systemu ocen pracowniczych, doradztwo.