USŁUGI PROINNOWACYJNE

Image

POLSKA DYSTRYBUCJA BUDOWLANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Informuje o rozpoczęciu procedury wyboru Ośrodka Innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne

Postępowanie wyboru związane jest z wnioskiem o dofinansowanie w ramach
Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”,
Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Ośrodka Innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne