Zarząd

Image

Michał Prałat
Prezes Zarządu Polskiej Dystrybucji Budowlanej sp. z o.o. przedsiębiorca, socjolog.


Od kilkunastu lat związany z branżą dystrybucji materiałów budowlanych, w której przechodził wszystkie szczeble kariery. Pracował dla największych europejskich firm produkujących materiały budowlane. Na podstawie zdobytych doświadczeń zbudował nowocześnie zarządzane firmy, które z powodzeniem konkurują z większymi podmiotami i notują świetne wyniki finansowe. Twórca wielu innowacyjnych projektów na europejskim rynku budowlanym. Pomysłodawca programu Doradca Budowlany 24 oraz platformy ALL-in – planu przyszłościowego dla małych i średnich hurtowni budowlanych.Prywatnie od lat angażuje się w organizowanie i wspieranie działań o charakterze wspólnotowym.

Image

Jarosław Sobkowiak
V-ce Prezes Zarządu Polskiej Dystrybucji Budowlanej sp. z o.o., przedsiębiorca, ekonomista.


Od kilkunastu lat związany z branżą dystrybucji dóbr inwestycyjnych. Współtwórca projektu ALL-in i DB24. Uczestniczył w tworzeniu największej polskiej sieci sprzedaży materiałów budowlanych, zdobywał doświadczenie zawodowe w strukturach francuskiej sieci DIY, będącej obecnie liderem sieci supermarketów. Zarządzał również zakupami w największej na świecie strukturze dystrybucji materiałów elektroinstalacyjnych. Posiada wiedzę i doświadczenie dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstw.